TERA: ดันเจี้ยน Bastion of Lok

Zatoshi 137 04 ธ.ค. 2560

Bastion of Lok

ดันเจี้ยนเลเวล: 20-24
เควสต์เริ่มต้น: Some Gave All เลเวล 19

    ดันเจี้ยนเริ่มต้นของเกม TERA ที่เป็นการบุกรุก Oblivion Woods ของเหล่าโจรและลัทธิชั่วร้าย ที่มีเป้าหมายจะล้มล้าง Valkyon Federation นั่นเอง

แผนที่ในดันเจี้ยน

บอสในดันเจี้ยนที่จะได้พบ

Soulcrusher

Bloodbound Vulcan

ข่าวที่เกี่ยวข้อง