TERA: สายอาชีพ Mystic

Zatoshi 2,808 30 พ.ย. 2560

Mystic

ตำแหน่ง: Support
ระยะการโจมตี: ระยะกลาง (10 เมตร)
ความเร็วในการเคลื่อนที่: ปกติ (110%)
ประเภทอาวุธ: Scepter (คทา)
ประเภทเครื่องป้องกัน: Cloth(ผ้า)

------------------------------------------
ภาพรวมสายอาชีพ: Healer, Support, Ranged, Robes

    Mystic ผู้เดินทางในป่าต้องสาป ด้วยพลังความสามารถในช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีม อัญเชิญเหล่าทาสผู้จงรักภักดี และต้องสาปศัตรูได้ Mystic สามารถท่องไปได้อย่างอิสระ ที่สามารถขัดขวางศัตรูที่เข้ามา ถ้าอยู่ปลอดภัยอุ่นใจได้เมื่ออยู่ใกล้ Mystic ความสามารถในการใช้งานสกิลที่มี CC มากมายร่วมกับความสามารถในการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีม อาจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ Mystic นั้นเป็ผู้ที่ครอบครองพลังลึกลับเช่นนี้ พวกเขาทำให้ทุกคนมีพลังที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น

การเล่นแบบคนเดียว:
อัญเชิญเหล่าทาส และการใช้สกิลAOE ที่ช่วยให้ Mystic ทำการฟาร์มได้ง่ายขึ้น

การเล่นแบบปาร์ตี้:
ด้วยความสามารถจากออร่าต่างๆ , สกิลCC , การสร้างความเสียหาย , การฟื้นฟูพลังชีวิต และการลดความสามารถต่างๆ ของเป้าหมายลงทำให้ Mystic มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีม

การต่อสู้กับบอส:
Mystics นั้นมีพลังที่ผสมผสานกันระหว่างการฟื้นฟูพลังชิวิต, การเพิ่มความสามารถ และการสร้างความเสียหายระหว่างการเผชิญหน้ากับบอส

สกิล (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง