TERA: สายอาชีพ Priest

Zatoshi 2,141 30 พ.ย. 2560

Priest

ตำแหน่ง: Support
ระยะการโจมตี: ระยะกลาง (10 เมตร)
ความเร็วในการเคลื่อนที่: ปกติ (110%)
ประเภทอาวุธ: Staff(คทา)
ประเภทเครื่องป้องกัน: Cloth(ผ้า)

------------------------------------------
ภาพรวมของอาชีพ: Healer, Buffs, Ranged, Robes

    Priest ผู้ที่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมรบจากความตาย พวกเขาได้รับพลังมาจากผลของการขงรักภักดีต่อทวยเทพ แต่ต้องแลกมาด้วยการอุทิศคนเพื่อสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือคนอื่นๆ ในสนามรบ สกิลต่างๆ ของเขานั้นช่วยสนับสนุนความสามารถต่างๆ อย่างการเพิ่มการป้องกัน, เพิ่มความสามารถ และพาพวกเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราช และในสนามรบไม่ได้ต้องการเพียงแต่ผู้ที่มีพลัง หรือศาสตราวุธที่ทรงอำนาจ แต่หากมีเพื่อนร่วมรบที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็สำคัญเฉกเช่นเดียวกัน

การเล่นแบบคนเดียว:
Priest มีความสามรารถในการโจมตีที่รวดเร็ว และมีความสามารถในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงอีกทั้งยังสามารถโต้ตอบได้ในทุกสถานการณ์

การเล่นแบบปาร์ตี้:
หน้าที่หลักของ Priest นั้นคือช่วยชีวิตเพื่อนร่วมในการฟื้นฟูพลังชีวิตต่างๆ และกอบกู้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้ดีขึ้นได้

การต่อสู้กับบอส:
ความสามารถของ Priest นั้นสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่ช่วยในการพลิกสถานการณ์ได้ รวมไปถึงการฟื้นฟูพลังชีวิตอีกด้วย

สกิล (คลิกเพื่อดูภาพใหญ่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง