TERA: ระบบ Combat Indicators

Zatoshi 284 29 พ.ย. 2560

    TERA เป็น mmorpg ที่มีการต่อสู้เน้นไปทาง Action สูงทำให้ผู้เล่นค่อนข้างต้องโฟกัสอยู่กลางจอเป็นหลักเพื่อดูลักษณะท่าทางของมอนสเตอร์ แต่ในเกมก็มีระบบที่เรียกว่า Combat Indicators เอาไว้ช่วยเหลือผู้เล่นอีกด้วย โดย Combat Indicators จะเป็นลักษณะเหมือนไอค่อนในรูปต่างๆ ขึ้นที่หัวมอนสเตอร์เพื่อแจ้งว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นกำลังจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป โดยมีรูปดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง