TERA: ระบบ Glyphs

Zatoshi 265 29 พ.ย. 2560

    ระบบ Glyphs ของเกม TERA คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวละครที่สายอาชีพเดียวกันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้น ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือระบบที่ช่วยเสริมความสามารถของสกิลตัวละครในแต่ละสกิลนั่นเองครับ โดยระบบ Glyphs จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวล 20 เป็นต้นไปนั่นเอง

    เมื่อตัวละครเลเลเวลถึง 20  เราจะได้แต้มที่ใช้อัพ Glyph จำนวน 10 แต้ม  หลังจากนั้นเมื่อตัวละครอัพเลเวลขึ้นทุกๆ 1 เลเวล ก็จะรับแต้มเพิ่มอีกเลเวลละ 1 แต้ม ดังนั้นที่เลเวลตัน 65 จะมีทั้งหมด 55 แต้มด้วยกัน ซึ่ง Glyph ของแต่ละสกิลก็จะมีจำนวนไม่เท่ากัน มีความสามารถแตกต่างกัน และมีแต้มที่ใช้ไม่เท่ากันอีกด้วย ในส่วนของการใช้งาน Glyph ให้กดไปที่หน้าต่างสกิล (กดปุ่ม K)  จะเห็นส่วนของ Glyph ทางด้านขวามือของสกิล  เราสามารถเลือก Glyph ตามที่ต้องการได้ ซึ่งจะส่งผลให้สกิลนั้นๆ มีคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือปลี่ยนแปลงไป  โดย Glyph แต่ละชนิดอาจจะใช้แต้มในจำนวนที่แตกต่างกัน

    หากเราทำการเลือก Glyph ผิด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงก็สามารถทำได้ โดยการกดที่ Reset Glyph  ก็จะได้แต้มกลับคืนมา เอาไปเลือก Glyph ใหม่ได้เลย          

ข่าวที่เกี่ยวข้อง