TERA เควสต์เนื้อเรื่อง : Valkyon Wants You

Zatoshi 167 19 ธ.ค. 2560

TERA เควสต์เนื้อเรื่อง : Valkyon Wants You

[11] Inventory Trick

NPC รับเควส :Troius
Location :Velika
รายละเอียดการทำเควส
-    ตามหา Getty ใน Freedom Plaza
รางวัล
-    18,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (100 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )


[11] Joining the Ranks

NPC รับเควส :Getty
Location :Velika
รายละเอียดการทำเควส
-    สนทนากับ Urielaที่ Valkyon Federation Headquarters
-    ตามหา Seirที่อยู่ที่ Valkyon Federation Headquarters
-    สนทนากับ Seir อีกครั้ง
-    สนทนากับ Samael ที่ยืนอยู่ข้างๆ
รางวัล
-    เกราะ : ร่างกาย ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 11 ขึ้นไป)
 
-    เกราะ : มือ ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 11 ขึ้นไป)
 
-    เกราะ : เท้า ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 11 ขึ้นไป)
 
-    เงินทอง15Silver 00Bronze
-    23,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (100 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )

[12]Isolated Town

คำสั่งส่งตัว
Location :Oblivion Woods
รายละเอียดการทำเควส
-    สนทนากับ fSamael

-    กด I เพื่อเปิดหน้าต่างสิ่งของ และคลิกขวาที่ไอเทม Bulwark Camp Teleport Scroll เพื่อเคลื่อน
     ย้ายไปยัง Bulwark Camp ใน Oblivion Woods

-    กำจัด Slinking Sabertoothจำนวน 5 ตัว
-    ตามหาและเก็บรวบรวมSorrow Flower จำนวน 3 ชิ้น
-    นำSorrow Flower ที่รวบรวมได้ ไปมอบให้ Neacal
-    นำ Sorrow Flower 1 ชิ้น ไปมอบให้ Wounded Soldier ที่อยู่ข้างๆ กิน
-    กลับไปรายงาน Neacal
รางวัล
-    อาวุธที่ตรงกับอาชีพที่เล่นใช้ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 13 ขึ้นไป)
 
-    เงินทอง15Silver 00Bronze
-    25,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (100 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )


[13]Devan Uprising
Location : Oblivion Woods
รายละเอียดการทำเควส
-    สนทนากับ Neacalอีกครั้ง
-    กำจัดพวกStonebeaks (Stonebeak Fighter และ StonebeakSoldier)รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 15 ตัว
-    ไปหา Chama ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของ Bulwark Camp ใน Oblivion Woods
รางวัล
-    เกราะ : ร่างกาย ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 13 ขึ้นไป)
 
-    เกราะ : มือ ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 13 ขึ้นไป)
 
-    เกราะ : เท้า ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 13 ขึ้นไป)
 
-    เงินทอง15Silver 00Bronze
-    27,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (300 XP)

-    Hands of Velika Credit (10 )


[14]EliminateTuebenius
Location : Oblivion Woods
รายละเอียดการทำเควส
-    สนทนากับ Chama อีกครั้ง
-    กำจัดพวกDevan Brigand Horde(DevanWarrior, DevanBladesisterและ DevanPillager )รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 10 ตัว
-    กลับไปสนทนากับChama

-    กำจัด Devan Brigand และนำ Stolen Money Bagจำนวน 6 ชิ้นซึ่งเป็นสิ่งของของชาวเมือง
     Crescentia ที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาแล้วนำไปส่ง Chama

-    กำจัดTuebenius

-    เปิดMerchant's Chest แล้วนำ Merchant's Merchandiseจำนวน 5 ชิ้น นำกลับไปส่ง Chama


-    กำจัด Agitated Sporewalkerที่อยู่ตามทาง จำนวน 7 ตัว
-    นำไอเทม Merchant's Chest ไปให้ Jodoc
รางวัล
-    อาวุธที่ตรงกับอาชีพที่เล่นใช้ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 15 ขึ้นไป)
 
-    เงินทอง15Silver 00Bronze
-    29,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (100 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )


[15]To the Devan Encampment
NPC รับเควส :Jodoc
Location :Oblivion Woods
รายละเอียดการทำเควส
-    ไปสนทนากับ Justariusที่ทางเข้าเมือง
-    เลือกสนทนากับKeener Conscript และตามเขาไป ทำการปกป้องไม่ให้ Keener Conscript ตาย
-    ทำการเก็บ Mysterious Altar
-    กำจัด Grayalที่อยู่ใน Mysterious Altar
-    ตามหาหกKeener Conscript
-    ไปสนทนากับ Hendrys
รางวัล
-    เกราะ : ร่างกาย ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 15 ขึ้นไป)
 
-    31,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (100 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )


[16]Sinister Ritual
NPC รับเควส :Hendry
Location : Oblivion Woods
รายละเอียดการทำเควส
-    ไปยัง Devan Encampment Entranceตามหาสถานที่ที่พวก Secret Agent ลักลอบเข้ามา
-    สนทนากับKamia
-    ทำลาย Vortex shards แล้วกลับไปสนทนากับ Kamia
-    กำจัด Devan Brigand Horde (DevanArcanist และ Aggravated Sporewalker)รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 10 ตัว แล้วตรวจสอบเส้นทางหลบหนี
-    กลับไปสนทนากับKamia
รางวัล
-    เกราะ : มือ ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 15 ขึ้นไป)
 
-    เกราะ : เท้า ที่ตรงกับอาชีพที่เล่นสวมใส่ เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 15 ขึ้นไป)
 
-    33,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (100 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )

[16]Pulling Back the Veil
Location : Oblivion Woods
รายละเอียดการทำเควส
-    สนทนากับ Kamia
-    ตามหา Kantusa
-    กำจัดพวก Devan Brigand ที่โอบล้อม Kantusaแล้วช่วยชีวิตเธอ
-    ตามหาและสนทนากับKantusa
-    สนทนากับ Kantusa อีกครั้ง
-    สนทนากับ Kamia
-    ไปที่ค่ายของ Deva ทางตอนเหนือของ Deva Silva ที่ Dakaniusซ่อนอยู่ แล้วตามหาพร้อมเปิดใช้งาน Arcessolith
-    กำจัด Dakanius ที่ปรากฏตัว

-    ไปหาKamia แสดง Dakanius's Token (Scion Token )ให้ Kamia ดู

รางวัล
-    ตุ้มหู (อุปกรณ์สำหรับเลเวล 15 ขึ้นไป) 2 ชิ้น
-    37,000 XP
รางวัลเพิ่มเติม
-    Hands of Velika Reputation (200 XP)

-    Hands of Velika Credit (5 )

ข่าวที่เกี่ยวข้อง