TERA: เผ่า Aman

Zatoshi 2,542 03 ธ.ค. 2560

    Aman ชื่อนี้รู้จักกันดีในหมู่บุคคลผ่านสงครามและพละกำลังอันแข็งแกร่งของพวกเขา เมื่อก่อนเคยเป็นชนเผ่าที่รบเพื่อนายเหนือหัว แต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ และเรียนรู้ที่จะใช้อารมณ์ความปรารถนาในการทำสงครามกับความสันติภาพจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นเผ่าที่มีเกียรตและสูงส่ง

สกิลประจำเผ่า

สกิลกดใช้

Last Aman Standing
ร่ายทันที
ระยะเวลา 30 seconds
คูลดาวน์ 1 ชั่วโมง
ความต้านทานต่อการถูกน็อคและการเซเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 30 วินาที

Kaiator's Drums
ระยะเวลาร่าย 5.5 วินาที
คูลดาวน์ 1 ชั่วโมง
เทเลพอร์ตไปยัง Kaiator

สกิลติดตัว

Blood of Dragons
เพิ่มการต้านทานให้กับ ความเสียหายต่อเนื่อง(DoT) 10 แต้ม

No Stranger to Pain
เมื่อถูกโจมตี ดาเมที่ได้รับจากการ PVP จะลดลง 10%  หาก HP ต่ำกว่า 30% 

Prospector
เพิ่มความเร็วในการเก็บแร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง